REGULAMENTUL CARDULUI DE FIDELITATE DACOart

Regulamentul cardului DACO ART

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI INFORMAREA PUBLICULUI
Acest program de fidelitate este organizat si desfasurat de SC ADACONI SRL, cu sediul in Hateg, jud Hunedoara, str. Ciprian Porumbescu,nr 14G, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J20/1347/1991, cod unic de inregistrare 2143414, atribut fiscal RO, (denumita in continuare „Organizatorul”).
Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului cardului DACO ART, potrivit celor mentionate mai jos, denumit in continuare Regulament.
Regulamentul sta la dispozitia oricarui participant la program, pentru consultare  pe site-ul www.dacoart.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in mod public.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI
Programul de fidelitate este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in magazinele Daco Art si Adaconi

SECTIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI
Programul de fidelitate a fost lansat la data 25.03.2015 si are durata nedeterminata. Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea sau modificarea programului, instiintarea referitoare la incetarea programului va fi afisata de ADACONI SRL  cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii programului in toate magazinele Daco Art, intr-un loc vizibil. Programul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE
Poate fi membru al programului de fidelitate DACO ART orice persoana fizica  ce a implinit 14 ani (denumit in continuare „Participantul”). La program se poate participa numai prin completarea si semnarea formularului de inscriere, Formularele de inscriere sunt accesibile fizic in magazinele DACO ART si ADACONI. Participantul este obligat sa completeze integral formularul de inscriere, cu date reale si citet. Participantul este, de asemenea, obligat sa completeze toate campurile marcate ca obligatorii in formularul de inscriere. Aceste campuri sunt: nume, prenume, data nasterii, gen, localitate, strada, numar, judet/sector, telefon, email, semnatura. Campurile obligatorii sunt marcate cu stelute(**). Formularul nesemnat sau continand date incomplete sau eronate nu este valid, ceea ce atrage dupa sine imposibilitatea folosirii  punctelor acumulate pe card si imposibilitatea accesului la discount-ul direct valabil cu cardul de fidelitate cardul respectiv ramanand la starea de card temporar, astfel cum acesta este definit in cuprinsul prezentului Regulament, adica fara date in sistem. La completarea corecta a talonului si predarea lui magazinele Daco Art si Adaconi se activeaza pe loc starea de card cu date in sistem, cu acces la discount direct.
SECTIUNEA 5. CARDUL DE FIDELITATE Daco Art
Cardul de fidelitate Daco Art ofera participantilor posibilitatea de a beneficia direct de  un discount, prin reducere de pret
Fiecare participant are dreptul la un singur card de fidelitate.

Falsificarea oricarui card se pedepseste conform legilor.
In plus fata de aceste variante de carduri, Adaconi SRL poate emite si alte tipuri de carduri, adresate anumitor categorii de clienti, in baza unor regulamente distincte.
Cardul de fidelitate Daco Art este disponibil clientilor in mod gratuit, pe loc, in toate magazinele Daco Art si Adaconi, in schimbul completarii si semnarii formularului de inscriere in programul de fidelitate. Accesul la folosirea punctelor acumulate si la discount direct sunt posibile doar pentru Participantii care detin un card cu toate datele obligatorii completate corect in sistem, adica au completat si semnat formularul de inscriere, conform specificatiilor din prezentul Regulament
SECTIUNEA 6. MECANISMUL PROGRAMULUI
6.1.Utilizarea cardului de fidelitate
Cardul de fidelitate este un program prin care posesorul de card  poate sa beneficieze de discount direct, la fiecare tranzactie in parte..
In cazul in care Participantul opteaza pentru o promotie Daco Art sau pentru o reducere speciala de pret oferita de Daco Art(in cazul in care exista), posesorul de card, beneficiaza numai de promotia sau reducerea respectiva si nu mai poate beneficia de discount direct la tranzactia respectiva.
6.2. Accesul la discount-ul direct

Participantul  va primi o reducere de 3% din suma platita cu numerar sau card bancar, la fiecare tranzactie, conform prezentului Regulament.

In momentul atingerii pragului de 1000 lei achizitionati, se poate obtine un discont de 5% din valoarea achizitionata. In cazul in care acest card nu mai este folosit o perioada de 180 zile, se revine la discontul de 3%.

 

Procentul discountului poate fi modificat de Organizator periodic si va fi comunicat in  regulamentul actualizat pe site-ul www.dacoart.ro

SECTIUNEA 7. FOLOSIREA CARDULUI DE FIDELITATE DACO ART
Utilizarea cardului de fidelitate Daco Art se poate face numai de catre titularul acestuia, in caz contrar, titularul cardului isi asuma intreaga responsabilitate privind orice problema care poate sa apara in legatura cu beneficiile cardului de fidelitate. Pentru a beneficia de discounturi, Participantul va trebui sa anunte ca este posesor de card de fidelitate si sa prezinte cardul persoanei de la casa de marcat inainte ca aceasta sa inceapa introducerea produselor in casa de marcat fiscala. Cardul va fi trecut prin cititorul de cod de bare, moment in care lucratorul comercial va avea acces la informatii privind datele de indentificare ale Participantului, discounturile oferite pentru produsele achizitionate

SECTIUNEA 8. CARDURILE NEFOLOSITE, DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE
Adaconi SRL isi rezerva dreptul de a anula orice card de fidelitate dupa o perioada de 12 luni de neutilizare sau care a fost folosit incalcandu-se oricare dintre prevederile prezentului Regulament sau ale dispozitiilor legale. Cardurile, odata anulate, nu vor mai fi reactivate. Posesorul cardului de fidelitate va putea solicita emiterea unui nou card de fidelitate, completand un nou formular de inscriere.
Daca un card Daco Art s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, trebuie anuntat in maxim 24 de ore la unul dintre magazinele Daco Art sau Adaconi, in caz contrar, Participantul isi asuma orice utilizare ilegala a cardului pierdut. Odata cu instiintarea se vor comunica numele, adresa si celelalte date de identificare ale posesorului de card. Participantul care isi pierde cardul sau ii este furat are dreptul la un nou card, in perioada de inlocuire a cardului nu are acces la discounturile oferite pentru produse.

SECTIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin semnarea formularului de inscriere Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Prin semnarea formularului de inscriere, participantul isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei SC ADACONI SRL, precum si pentru prelucrarea acestor date in scopul acordarii de beneficii conform politicii de marketing in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative.
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata Programului si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la Program si sa le utilizeze conform prezentului Regulament  și legislatiei in vigoare. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la Program in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea  datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date,  conform notificarii generale nr. 233 inregistrata in registrul de evidenta  a prelucrarii  de date cu caracter personal. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Program.
Participantii au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei( art. 18).
Astfel, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.
In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal

SECTIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezentul Program de Fidelitate se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

Data publicării regulamentului: 03.11.2016

on martie 25 | by